Cymerwch ran

Rhannwch fanylion eich gweithgareddau a digwyddiadau, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am Railway 200.

Darganfyddwch sut i gymryd rhan

Mae Railway 200 yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i greu hanes a bod yn rhan o rywbeth arbennig.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan – p’un a ydych yn awdurdod lleol, ysgol, busnes, grŵp cymunedol neu eisiau cymryd rhan eich hun.

Gallai hyn gynnwys:

  • trefnu eich gweithgareddau a digwyddiadau eich hun i gefnogi Railway 200
  • dilyn Railway 200 ar gyfryngau cymdeithasol (LinkedIn i ddechrau) a rhannu ei negeseuon
  • rhannu eich straeon chi neu eich sefydliad eich hun fel rhan o Railway 200
  • cymhwyso logo Railway 200 i fewnrwyd, allrwyd a deunyddiau eraill eich sefydliad
  • lledaenu’r gair yn eich cymuned leol
  • ymgysylltu ag amgueddfeydd lleol i weld a allant gynnal arddangosfa yn 2025
  • trefnu arddangosfa gelf leol wedi'i hysbrydoli gan Railway 200
  • a llawer o gyfleoedd eraill!