Rhannwch fanylion eich gweithgaredd neu ddigwyddiad